Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Berberin Hydroclorid

Becberzine berberin bao đường Đại Uy (Cọc/10 lọ/100v)
#Vui_tết
Cọc x 10 lọ x 100 viên nén bao đường
4.5
Becberzine berberin Đại Uy (Cọc/10chai/80v)
#Vui_tết
Cọc 10 chai x 80 viên
4.5
Berberin 100mg Armephaco (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5