Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Amlodipin

Amloboston Amlodipine 5mg Boston (H/50v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang
4.5
Amlodipin 5mg Domesco (H/30v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 3 x 10 viên
4.5
Amlodipin 5mg viên nang Vidipha (H/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
Amlor 5mg viên nang Pháp (H/30v) date 09/2025
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
4.5
Cozaar XQ 5/50mg MSD (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Exforge 10mg/160mg Novartis (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Lodimax 5 OPV (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Natrixam 1.5mg/5mgPháp (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 5 viên nén
4.5
Normodipine 5mg Gedeon Richter (H/30v) date 2/2025
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Stadovas 5 CAP Amlodipine 5mg Stella (H/30v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
Viacoram 3.5mg/2.5mg Servier (Lọ/30v)
#Vui_tết
Lọ 30 viên
4.5