Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Alpha Lipoic Acid

Ubiheal Alpha Lipoic Acid 200mg Nam Hà (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 6 viên nang mềm
4.5
Vidpoic Alpha Lipoic Acid 600mg Gia Nguyễn (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
4.5