Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Allopurinol

Allopurinol 300mg Domesco (H/20v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Angut 300 DHG Hậu giang (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Zyloric Allopurinol 100mg Aspen (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén
4.5
Zyloric Allopurinol 200mg Aspen (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén
4.5