Lidocain 40mg/2ml Hải Dương (H/100o/2ml)

Hộp 100 ống x 2 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Bổ não & thần kinh

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan