Trymo Bismuth trioxide 120mg Raptakos Ấn độ (H/112v)

Hộp 14 vỉ x 8 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Ấn Độ

  Nhóm thuốc

  Chống loét và Tác dụng trên dạ dày - tiêu hóa

  Thành phần

  Bismuth Subsalicylat

  Bismuth Trioxyd

  Sản phẩm liên quan