Gaviscon Heartburn Indigestion Anh (H/24gói) (Xanh)

Hộp 24 gói x 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Anh

  Nhóm thuốc

  Chống loét và Tác dụng trên dạ dày - tiêu hóa

  Thành phần

  Natri Alginat

  Natri bicarbonate

  Sản phẩm liên quan